Personuppgifter

När du besöker vår webbplats, köper våra varor eller tjänster eller kontaktar oss för information eller service samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Ändamålen med vår lagring och behandling av dina personuppgifter innefattar att:

 • Fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, fakturering och tillhandahållande av support
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Möjliggöra kundservice, såsom för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Skicka information till dig om våra varor och tjänster per post, e-post, SMS/MMS samt telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben baserad på dina tidigare inköp eller användning av våra kanaler
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Utveckling av vårt kunderbjudande och funktioner genom analys av webbplatsens användning
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Vissa personuppgifter behöver vi för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund och ge dig den service som du kan förvänta dig. Vid genomförande av köp godkänner du att vi sparar denna information så länge du väljer att fortsätta vara kund till oss. Denna information innefattar:

 • Namn, post- och fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • IP-adress och information om din användning av vår webbplats

Carbe raderar alla kunduppgifter efter 1 år.

Klarna Checkout

När du lägger en beställning i butiken med Klarna Checkout som den valda betalningsmetoden skickas information om din beställning (namn, pris, mängd, SKU) till Klarna. När köpet är genomfört skickar Klarna leverans- och fakturaadress tillbaka till butiken. Dessa data, samt ett unikt ID för köpet sparas sedan som leverans- och fakturadata i ordern i WooCommerce.